دارچین

دارچین از پوست داخلی درختی به همین نام تهیه می شود. برای این کار ساقه درخت قطع شده، پوسته درونی استخراج شده و بقیه قسمت ها دور ریخته می شوند. زمانی که پوسته درونی خشک می شود به صورت رول هایی در آمده که چوب دارچین نامیده می شود. چوب ها آسیاب شده و پودر […]

11 آبان 1395
بیشتر
علاقه مندی ها 0